VERBINDUNGS-TECHNIKEN-RÜTHER
Wir schaffen Verbindungen

 Hex Nuts


ASTORI

CALL OUT

SIZES

FIELD OF APPLICATION

REFERENCE STANDARDS

NOTES


PDS10

PDS11

DS10

DS11

JDS10

JDS11

JDS11

6-32÷3/8

6-32÷3/8

3÷14

3÷14

3÷14

3÷14

3÷14

1100MPa 235°C 35CrMo4

1100MPa 425°C A286

1100MPa 235°C 35CrMo4

1100MPa 425°C A286

1100MPa 235°C 35CrMo4

1100MPa 315°C A286

1100MPa 425°C A286

MS21042 NAS1291

MS21043 NAS1291C

LN9338 LN65409

LN9161 LN65410

JN0106 EN3626

DIN65480 EN3536

EN3196 EN3723 EN3377

reduced hex

reduced hex

reduced hex

reduced hex

reduced hex

reduced hex

reduced hex


DRS10

DRS11

DRS20

DRS21

JDRS10

JDRS11

JDRS20

JDRS21

3÷12

3÷12

3÷12

3÷12

3÷12

3÷12

3÷12

3÷12

1100MPa 235°C 35CD4

1100MPa 425°C A286

1100MPa 235°C 35CD4

1100MPa 425°C A286

1100MPa 235°C 35CD4

1100MPa 425°C A286

1100MPa 235°C 35CD4

1100MPa 425°C A286

 

 

LN29790

 

DIN65507 EN2882

DIN65508 EN2883 EN3431

 

EN3033 EN3034

reduced hex with captive washer

reduced hex with captive washer

reduced hex with captive washer

reduced hex with captive washer

reduced hex with captive washer

reduced hex with captive washer

reduced hex with captive washer

reduced hex with captive washer


DN20

DN21

JDN22

JDN23

JDN26

JDN27

3÷24

3÷24

3÷20

3÷20

2÷24

2÷24

900MPa 120°C 25CD4

900MPa 120°C A286

900MPa 120°C 25CD4

900MPa 120°C A286

900MPa 120°C 25CD4

900MPa 120°C A286

LN9348

 

 

DIN65545

EN4309

EN4297

nylon insert

nylon insert

nylon insert

nylon insert

nylon insert

nylon insert


DF100

DF101

JDF100

JDF121

JDF120

JDF121

5÷14

5÷14

5÷14

5÷14

5÷24

5÷24

900MPa 235°C 35CD4

900MPa 425°C A286

900MPa 235°C 35CD4

900MPa 425°C A286

900MPa 235°C 35CD4

900MPa 425°C A286

 

 

NA0049

 

EN3434 ASN-A0225

reduced hex, double lock

reduced hex, double lock

reduced hex, double lock

reduced hex, double lock

reduced hex, double lock

reduced hex, double lock


DFN30

DFN31

JDFN30

JDFN31

DFN80

DFN81

JDFN80

JDFN81

5÷20

5÷20

5÷20

5÷20

5÷14

5÷14

5÷14

5÷14

1100MPa 120°C 35CD4

1100MPa 120°C A286

1100MPa 120°C 35CD4

1100MPa 120°C A286

900MPa 120°C 35CD4

900MPa 120°C A286

900MPa 120°C 35CD4

900MPa 120°C A286

 

MBBN3049

DIN65246

DIN65270

 

MBBN3050

 

MBBN3129

double lock nylon insert

double lock nylon insert

double lock nylon insert

double lock nylon insert

double lock nylon insert

double lock nylon insert

double lock nylon insert

double lock nylon insert


D010

D011

JD020

JD021

5÷12

5÷12

5÷12

5÷12

900MPa 235°C 35CrMo4

900MPa 425°C A286

900MPa 235°C 35CrMo4

900MPa 425°C A286

LN29795

 

EN2647

EN3763 JN0098

ball seat

ball seat

ball seat

ball seat

 

Double Hex Nuts


ASTORI

CALL OUT

SIZES

FIELD OF APPLICATION

REFERENCE STANDARDS

NOTES


PDP10

PDP11

DP10

DP11

DP12

XDP13

DP14

DP30

DP40

JDP61

XDP66

DP68

DP74

1/4÷3/4

1/4÷3/4

5÷20

5÷20

5÷20

5÷20

5÷20

5÷20

5÷20

5÷20

5÷20

5÷20

5÷20

1250MPa 235°C 35CrMo4

1250MPa 650°C A286

1250MPa 235°C 35CrMo4

1250MPa 650°C A286

1550MPa 600°C INCO718

1800MPa 235°C INCO718

1550MPa 235°C 30NCD16

1100MPa 650°C A286

1100MPa 650°C A286

1100MPa 425°C A286

1100MPa 425°C A286

1550MPa 425°C INCO718

1800MPa 235°C 30NCD16

NAS1804

NAS1805

 

LN9339

EN4011 EN4012

 

LN29919 EN3713

EN2906 EN2907 EN3720

EN2908 EN2909 EN3721

DIN65530

DAS1020

EN2894

LN29942 LN65415 DIN65528


 

Barrel Nuts


ASTORI

CALL OUT

SIZES

FIELD OF APPLICATION

REFERENCE STANDARDS

NOTES


PAB100

PAB101

AB100

AB101

10-32÷7/8

10-32÷7/8

5÷24

5÷24

1550MPa 235°C 40NCD7

1550MPa 235°C INCO718

1550MPa 235°C 40NCD7

1550MPa 235°C INCO718
PAFB477

PAFB577

AFB577

AFB578

10-32÷7/8

10-32÷7/8

5÷24

5÷24

1250MPa 235°C 40NCD7

1250MPa 235°C 40NCD7

1250MPa 235°C 40NCD7

1250MPa 235°C A286

 

NAS577

UA22005

floating

floating

floating

floating


AFB505

AFB506

AFB640

AFB650

5÷24

5÷24

5÷24

5÷24

1550MPa 235°C 40NCD7

1550MPa 235°C 40NCD7 (*)

1550MPa 235°C INCO718

1550MPa 235°C INCO718

UA22006

LN29788

JN0122

UA22008

floating

floating

floating

floating

 

Press Nuts


ASTORI

CALL OUT

SIZES

FIELD OF APPLICATION

REFERENCE STANDARDS

NOTES


DR10

DR31

DR50

3÷6

3÷6

3÷6

900MPa 235°C 40NCD7

900MPa 425°C A286

900MPa 120°C C35

LN29638

JN0033

 

 

nylon insert


DR33

3÷6

900MPa 425°C A286

JN0034

dome